1970-TALLET: MODNINGSFASEN

1970-TALLET: MODNINGSFASEN

Endringene som ble gjort i 1970 og 1971, angikk for det meste overføringen. I september 1970 hadde DS en manuell girkasse med ikke fire, men fem gir, og et år senere var den også å få med en tretrinns automatgirkasse fra Borg-Warner. Før DS, etter 20 år med suksess, ble tatt ut av produksjon for godt i 1975, kom det en siste endring i september 1972, da DS 23 erstattet DS 21. Denne siste modellen hadde en motor på 2 347 cm3 med elektronisk drivstoffinnsprøytning, som gav 141 hk og en topphastighet på nesten 190 km/t.