Miljøvennlig kjørestil

Miljøvennlig kjørestil

Hold øye med drivstofforbruket

Helt fra bilene befinner seg på tegnebrettet, studerer DS hvilken effekt de vil ha på miljøet. Å kutte drivstofforbruket er en del av dette arbeidet. Bilen du har kjøpt (eller har tenkt å kjøpe), gjenspeiler de siste fremskrittene på dette området.
Les videre hvis du vil vite mer. I dette avsnittet finner du råd og tips om hvordan du kan holde bedre øye med drivstofforbruket.

Dette er enkle råd for hvordan du bør bruke og vedlikeholde bilen. Kjørestilen er for eksempel viktig siden den kan redusere drivstofforbruket med inntil 15 %.
Les dette avsnittet nøye hvis du vil gjøre turen på bensinstasjonen litt rimeligere. Tipsene er sortert etter viktighet ut fra hvor mye du gjennomsnittlig kan spare over en lengre periode.

 

Velg riktig gir

Odyssey_Motorisation

ALLTID RIKTIG GIR: Å velge rett gir er et enkelt knep for å redusere drivstofforbruket.
Selv om det av og til er nødvendig å holde jevn hastighet på grunn av tett trafikk eller av sikkerhetshensyn, er det ofte mulig å senke motorhastigheten.

Har du manuell girkasse, bør du velge høyest mulig gir. Hvis bilen har girskiftindikator, bør du så sant det lar seg gjøre, velge det anbefalte giret. En motor som går med lav hastighet, bruker mindre drivstoff, selv om du kanskje har inntrykk av at den jobber hardere for å drive bilen forover.
Med clutchfri girkasse eller automatgirkasse tilpasses girskiftene automatisk førerens kjørestil. Bruk denne funksjonen når du kan, og hold jevn hastighet. Bruker du gasspedalen med måte, vil automatfunksjonen sikre et lavest mulig drivstofforbruk ved å velge det til enhver tid optimale giret. Hvis du for eksempel kjører på femtegir i stedet for tredjegir i 50 km/t, reduserer du drivstofforbruket med mellom 20 og 25 %.

Det er en god måte å spare drivstoff på samtidig som du reduserer støyen. Når du stanser opp, for eksempel på rødt lys, bør du ikke bli stående i førstegir. Sett bilen i fri for å unngå å slite på clutchen.
Hvis bilen har Stop & Start-funksjon, stanser motoren automatisk. Dette kan gi store drivstoffbesparelser ved bykjøring.

 

Tilpass hastigheten

Odyssey_Innovation_Afil

KJØR MED JEVN, MODERAT HASTIGHET: En nervøs eller aggressiv kjørestil med hyppig akselerasjon og bremsing gir et unødig høyt drivstofforbruk.

Å ligge for nært bilen foran er slitsomt både for deg og for bremsene, særlig ved bykjøring. Og høye hastigheter gir en betydelig økning i drivstofforbruket.
Kjør med jevn hastighet der det er mulig, og hold god avstand til bilen foran. Hvis bilen er utstyrt med cruisekontroll eller hastighetsbegrenser, bør du bruke den i situasjoner der det er mulig å holde jevn fart. Når du skal senke farten, bør du unngå å bremse i siste øyeblikk.

Forutse situasjonene og brems med motoren for å senke farten på naturlig måte hvis du kan. Løft foten fra gasspedalen for å oppnå null drivstofforbruk. Prøv å forutse trafikken ved å se fremover. For eksempel kan du, så sant det er mulig, tilpasse hastigheten og senke farten tidlig for å unngå å måtte stoppe på rødt lys. Hold moderat hastighet, så bruker du mindre drivstoff. Kort sagt: Kjør jevnt, spar penger!

 

Last bilen riktig

IKKE LAST BILEN FOR TUNGT: Jo tyngre bilen er, desto hardere må motoren jobbe for å drive den fremover – og desto høyere blir drivstofforbruket. Unngå å ha med deg for mye, særlig tunge ting.
Last opp inne i bilen hvis det er mulig. Når du har last på taket, går det ut over bilens aerodynamiske egenskaper, og dermed også drivstoffbruket. Takboks bør kun brukes hvis du ikke har noen annen mulighet. Ta den av når den ikke er i bruk.

 

Hold øye med lufttrykket

tyres-ds

KONTROLLER DEKKTRYKKET JEVNLIG: Hvis det er for lite luft i dekkene, blir rullemotstanden høyere enn vanlig. Motoren må jobbe hardere, og drivstofforbruket øker.
For lavt lufttrykk kan gi overopphetede dekk, dårlig veigrep og skader som kan føre til at dekket eksploderer. Dekktrykkovervåkingen som finnes på mange av bilene våre, er et nyttig verktøy, men kan ikke erstatte jevnlige kontroller.

Temperaturendringer fører til naturlige variasjoner i dekktrykk. For eksempel faller trykket i kaldt vær (f.eks. om høsten). Så husk å kontrollere og justere dekktrykket jevnlig, spesielt ved plutselige temperaturfall eller når bilen er tungt lastet. Av sikkerhetshensyn bør du respektere produsentens anbefalinger for dekktrykk, som gjelder kalde dekk.
Vinterdekk gir en betydelig økning i rullemotstanden på tørt underlag. De bedrer sikkerheten på vinterføre, men bør skiftes ut straks føret tillater det.

 

Planlegg turen

PLANLEGG KJØRETUREN: Du bruker mer drivstoff når det er tett trafikk eller du tar hyppige, korte turer. I tett trafikk kjører folk gjerne i rykk og napp med hyppig bremsing og akselerering. Dermed øker drivstofforbruket unødig.
Planlegg og kombiner ærendene dine, slik at kjøreturene blir mest mulig kostnadseffektive. Unngå rushtidskjøring og trafikkorker hvis du kan. Planlegg ruten slik at du kan holde en mest mulig jevn hastighet, begrens akselerering og bremsing, og begrens antall kilometer.

Hvis du blir sittende fast i en trafikkork, bør du slå av motoren. Likedan, når du gjør et kort stopp for å kjøpe brød eller en avis, bør du gjøre det til en vane å slå av motoren med én gang. På den måten kan du spare drivstoff samtidig som du reduserer utslippene av ubehagelig eksos.

 

Varm opp motoren

KJØR FOR Å VARME OPP MOTOREN: Jo kaldere bilen er, desto mer energi bruker den på å forflytte seg. Ved korte turer om vinteren kan drivstofforbruket øke med helt opptil 50 %. Ved oppstart bør du ikke varme motoren ved å la den gå på tomgang. Start opp og kjør med moderat hastighet så snart du kan. Bilen blir fortere varm under kjøring. Moderne biler er laget for å starte opp uten bruk av gasspedalen siden dette forbruker drivstoff uten å bidra til oppstarten.

 

Lukk vinduene

KJØR MED LUKKEDE VINDUER: Kjøring i over 50 km/t med åpent vindu eller soltak gir en betydelig økning i luftmotstanden. Det samme gjelder kabrioletmodeller med åpen kalesje. Lukk vinduene for å spare drivstoff når du kommer opp i høyere hastigheter. Bruk bilens klimaanlegg til å kjøle ned luften i kupeen. Klimaanlegget er mer effektivt ved høyere hastigheter.

Styr strømforbruket

Odyssey_Innovation_Ecran-tactile

STYR STRØMFORBRUKET: Alle elektriske systemer i bilen får strøm fra motoren. Sagt på en annen måte: Jo mer strøm du bruker, desto mer drivstoff forbruker du. Du bør derfor bruke de elektriske systemene med måte, og ikke la dem stå på når du ikke trenger dem.

Slå av setevarmen, varmen i bakruten og klimaanlegget når du ikke trenger dem, eller sett dem på en så lav innstilling som mulig. Klimaanlegget drives av strøm fra motoren.

 

Når det er varmt, kan drivstofforbruket øke med hele 25 % hvis du holder kupéluften kjølig. Bruk klimaanlegget med måte. Hvis du har et automatisk system, bør du ikke stille inn temperaturen for lavt, det vil si mer enn fire–fem grader kaldere enn utetemperaturen. Dermed vil du i tillegg til å spare drivstoff unngå «temperatursjokk» når du går ut og inn av bilen. Hvis bilen har stått lenge i solen, bør du starte opp i rolig hastighet med klimaanlegget avslått og åpne alle vinduene for å slippe ut den varme luften.

Deretter kan du lukke vinduene og slå på klimaanlegget for å holde en konstant temperatur i kupeen. Prøv å unngå at bilen blir overopphetet, ved å parkere i skyggen når du kan, og dekke til vinduene med solskjermer eller -gardiner hvis bilen blir stående i solen lenge. Trekk for eventuelle solgardiner. Dette er spesielt viktig på biler med soltak.

 

Respekter servicekalenderen

SØRG FOR REGELMESSIG VEDLIKEHOLD: Dersom delsystemer (for eksempel motoren, girkassen, klimaanlegget eller dekkene) er dårlig vedlikeholdt, blir bilen mindre effektiv og bruker mer drivstoff. Regelmessig vedlikehold utført av fagfolk er viktig for at bilen skal være mest mulig effektiv. Sørg for at alle forbruks- og slitedeler, som olje, luftfilter og dekk, er garantert, anbefalt og testet av DS. Hver enkelt komponent i bilen skal oppfylle detaljerte spesifikasjoner. Motoroljen skal for eksempel smøre, men den bidrar også til å opprettholde motorens effektivitet. Det samme gjelder for de fleste delene i bilen. Et dårlig vedlikeholdt klimaanlegg kan gi en betydelig økning i drivstofforbruket. Det er i din egen interesse å sikre at bilen er godt vedlikeholdt, siden det gir lavere drivstofforbruk, bedre pålitelighet og høyere bruktbilpris når tiden er inne for å selge den videre.

Kjør inn bilen

Environnement_Eco-Conduite

INNKJØRING ER VIKTIG FOR KNIRKEFRI DRIFT: Du har nettopp kjøpt en ny bil. For at den skal bli mest mulig effektiv, må den kjøres inn i en kort periode. Bilen når sitt optimale drivstofforbruk når den har gått rundt 3 000–5 000 kilometer.

Du bør altså sørge for at bilen får en skikkelig innkjøring for å oppnå maks effektivitet og spare penger.