Juridisk ConnectedCAM

Juridisk ConnectedCAM

DS ConnectedCAM juridisk informasjon

 1. Viktig juridisk informasjon

1.1.    The DS ConnectedCAM™ appen (vi henviser til appen i applisensen som “Appen”) eies og publiseres av oss, DS Automobiles et aksjeselskap (PLC) registrert i Paris handels- og firmaregister med nummer 642 050 199, og med hovedkontor på adressen 7 Rue Henri Sainte-Claire Déville, 92500 Rueil-Malmaison .

1.2.    Appen kan lastes ned fra Google Play og Apples App Store. Hvis du starter nedlasting av denne appen, samtykker du i at når appen er lastet ned, kan du ikke ombestemme deg og kansellere kontrakten. Du kan imidlertid når som helst stoppe å bruke appen og avslutte kontrakten med oss, som angitt i avsnitt 11 below.

1.3.    Vi samtykker i å gjøre appen tilgjengelig for deg, forutsatt at du godtar disse vilkårene og betingelsene (vi henviser til slike vilkår og betingelser i applisensen som “Applisens”

1.4.    Det er viktig at du leser applisensen nøye før du samtykker til den. Applisensen forteller deg hvem vi er, hvordan vi kan endre eller avslutte kontrakten, hva du kan gjøre hvis det oppstår et problem, samt annen viktig informasjon. Når du samtykker i applisensen, utgjør dette en kontrakt mellom deg og oss.

1.5.    Du bør skrive ut et eksemplar av denne applisensen og oppbevare det for fremtidig referanse.

 1. Kontakt

2.1.  Ved behov kan du kontakte oss på følgende måter:

 • Director of publication: Yves Bonnefont
 • Responsible for the Application: Anne Fenninger
 • web address of the customer service team: kontakt forhandler
 • Telephone of the customer service team: kontakt forhandler
 • Email address of the customer service team: kontakt forhandler
 • Local Office Address: Kontakt forhandler

 

 1. Kostnader

3.1.    Appen gjøres kostnadsfritt tilgjengelig for deg. Vær imidlertid oppmerksom på at når du bruker funksjonene i appen, kan det påløpe kostnader for bruk av mobildata fra mobiltjenesteleverandøren

3.2.    Vær oppmerksom på at appen bruker mobildata i forbindelse med enkelte av appens funksjoner (for eksempel for stedstjenester, GPS, e-post eller overføring av informasjon) . Slik bruk kan dermed forbruke data fra din månedlige datapakke. Hvis du har brukt opp din månedlige pakke eller du ikke har en forhåndsbetalt datamengde inkludert i mobilabonnementet fra mobiltjenesteleverandøren, kan det påløpe kostnader fra mobiltjenesteleverandøren ved slik bruk av appen. Derfor kan du bli fakturert for ytterligere gebyrer fra mobiltjenesteleverandøren, og du må kontakte mobiltjenesteleverandøren for informasjon om prisstrukturen for bruk av mobiltjenester. Mobiltjenesteleverandøren er en tredjepart og er ikke tilknyttet oss, derfor er vi ikke ansvarlig for kostnader som mobiltjenesteleverandøren belaster deg. Hvis du i forbindelse med denne appen ikke ønsker å bruke datapakken fra mobiltjenesteleverandøren eller at det påløper kostnader fra mobiltjenesteleverandøren, må du ikke bruke appen.

 1. Bruk av appen

4.1.    Denne appen er gjort tilgjengelig for deg bare for personlig bruk som forbruker, og den skal derfor ikke brukes i forretningssammenheng. Appen er derfor bare ment for fritidsbruk og ikke for oppbevaring av data eller loggføring, da det alltid finnes en risiko for tap av eller skade på data. Vi gir derfor ingen garantier for at data du registrerer med appen vil være tilgjengelig til enhver tid

4.2.    Du må være over 18 år for å bruke denne appen.

4.3.    Du kan bare bruke appen i Norge.

4.4.    Du må også bare bruke appen og tilhørende funksjonalitet i forbindelse med dine egne reiser og dine egne kjøretøy.

4.5.    Du vil se referanser til apper, tjenester, koblinger og innhold fra tredjeparter i denne applisensen. Vi er selvfølgelig ikke ansvarlig for apper, tjenester, koblinger og innhold fra tredjeparter. Du må derfor lese dokumentasjon og vilkår for slike apper, tjenester, koblinger og innhold fra tredjeparter, og kontrollere at slike tredjeparter og deres apper, tjenester, koblinger og innhold er egnet for ditt bruk, da vi ikke gir noen garantier eller anbefalinger når det gjelder tredjeparter og deres apper, tjenester, koblinger og innhold, siden disse er uavhengig av oss.

 1. BRUK AV APPEN, JURIDISK BRUK OG KOMPATIBILITET

5.1.    Appen er kompatibel med iOS 9 eller nyere versjoner og Android 5 eller nyere versjoner. Der er imidlertid viktig at du forstår at hvis iOS- eller Android-systemene oppdateres etter datoen da du godtar denne applisensen, kan vi ikke garantere videre kompatibilitet, med mindre eller inntil vi gjør undersøkelser og bestemmer oss for å oppdatare appen for å gjøre den kompatibel med slike ytterligere oppdaterte mobiloperativsystemer.

5.2.    For å bruke appen må du ha en kompatibel smarttelefon som bruker iOS 9 (eller nyere versjoner) eller Android 5 (eller nyere versjoner) (vi henviser til slike smarttelefoner i applisensen som “Smarttelefon”).

5.3.    Hvis du bruker appen i forbindelse med et kjøretøy, må dette kjøretøyet være et teknologisk aktivert kjøretøy av Citroën-merket, utstyrt med en intern DS ConnectedCAM™ og med alternativet DS ConnectedCAM™ (vi henviser til et slikt kompatibelt kjøretøy i applisensen som “Kjøretøyet”). Vær derfor oppmerksom på at kommunikasjon mellom smarttelefonen og kjøretøyet i forbindelse med appen bare vil fungere hvis du har et kjøretøy som er produsert av DS Automobiles og som er angitt som kompatibel med appen på nettstedet configurator.dsautomobiles.no. Når det i denne applisensen henvises til hvilken som helst funksjonalitet (der slik funksjonalitet krever kommunikasjon mellom kjøretøyet og appen), gjelder dette dermed bare for et av disse kompatible kjøretøyene.

 

5.4.    Du kan gjøre følgende, forutsatt at kjøretøyet er gyldig og kompatibelt:

5.4.1.    koble smarttelefonen til det registrerte kjøretøyet og bruke funksjonene for nedlasting av visse typer informasjon fra kjøretøyet til appen, og

5.4.2.    benytte visse typer funksjonalitet som gjøres mulig via kommunikasjon mellom kjøretøyet og appen.

5.5.    VIKTIG MERKNAD om bruk av funksjonalitet i DS ConnectedCAM™ og appen: Bruken av enkelte funksjoner som gjøres tilgjengelig av DS ConnectedCAM™ og appen, er underlagt lovgivning. Vi kan ikke gi juridisk rådgivning, så det er ditt eget ansvar å søke juridiske råd for å sikre at din bruk av funksjonene i DS ConnectedCAM™ og appen er lovlige i landet der du bruker slike funksjoner

5.6.    Du har bare lov å bruke Citroën ConnectedCAM™ og appen i tilfeller som ikke utgjør følgende:

5.6.1.    brudd på veitrafikklovgivning eller motorveilovgivning

5.6.2.    brudd på personvernlovgivning eller datavernlovgivning – du må derfor ikke bruke bilde- eller videofunksjonene til å ta stillbilder eller bevegelige bilder av enkeltpersoner eller registreringsopplysninger for kjøretøy

5.6.3.    brudd på annen lovgivning – i enkelte land er det for eksempel forbudt å ta bilder eller filme parkerte kjøretøyer eller kjøretøyer i bevegelse og/eller legge bildene eller videoene ut på sosiale medier eller distribuere dem på andre måter, og dette kan medføre bøter eller andre juridiske konsekvenser

5.6.4.    påvirkning på sikker bruk av kjøretøyet

5.6.5.    påvirkning på sikker kjøring av kjøretøyet

5.6.6.    påvirkning på sikkerheten til fotgjengere, andre kjøretøyer og andre som ferdes langs veien

5.6.7     ADVARSEL: Vær oppmerksom på at innsamling av personopplysninger, enten i form av bilder eller videoer av personer eller registreringsskilt på bil, medfører at du behandler personopplysninger innenfor rammen av datavernlovgivningen. Brud på datavernlovgivningen kan medføre sivilt og strafferettslig ansvar. I enkelte land kan du være nødt til å registrere deg som datakontrollør hos de relevante datavernmyndighetene hvis du bruker DS ConnectedCAM™ og appen til å behandle personopplysninger. Du kan også være pålagt å vise varslinger på kjøretøyet i slike tilfeller, for å bekrefte at du samler inn bilder. Du må også overholde andre forpliktelser i slike tilfeller, når det gjelder personvern- og datavernlovgivning, og det er ditt ansvar å overholde dette. Du bør søke juridisk rådgivning på egen hånd. I tillegg bør du kontakte Office of the Information Commissioner for mer informasjon om overholdelse av datavernlovgivning (https://ico.org.uk). Vi leverer derfor ikke denne appen eller DS ConnectedCAM™ for innsamling eller behandling av personopplysninger. Appen og DS ConnectedCAM™ vil imidlertid ikke automatisk forhindre at du kan samle inn eller behandle personopplysinger. Det er derfor ditt ansvar å utvise rimelig aktsomhet og kontroll for å sikre at du ikke samler inn og behandler personopplysninger, og at du bare bruker appen og DS ConnectedCAM™ i samsvar med applisensen

 1. Appens funksjoner og ytterligere informasjon om kompatibilitet

6.1.    Vær oppmerksom på at det kan påløpe kostnader fra din mobildataleverandør i forbindelse med bruk av funksjonene som beskrevet i avsnitt 6 og i applisensen, som angitt i avsnitt 3.2.

6.2.    Vær oppmerksom på at informasjon overføres så snart kjøretøyet settes i bevegelse og smarttelefonen kobler til Wi-Fi i DS ConnectedCAM™. Informasjonsoverføringen opphører når tenningen slås av eller Wi-Fi deaktiveres.

6.3.    Hvis du har koblet sammen smarttelefonen og DS ConnectedCAM™, tillater appen at informasjon overføres fra DS ConnectedCAM™ til smarttelefonen for å levere følgende funksjoner (VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DET FORELIGGER LOVMESSIGE BEGRENSNINGER FOR BRUK AV SLIKE FUNKSJONER. DU MÅ DERFOR GJØRE DEG KJENT MED GJELDENDE LOVGIVNING OG HANDLE I SAMSVAR MED DEN, SAMT LESE AVSNITT 5.5, 5.6, 5.7 OG 9):

6.3.1.    Ta bilder eller videoer med høy oppløsning ved å trykke på en DS ConnectedCAM™-knapp. Bilder og videoer lagres automatisk i appen. Dette er beregnet for å ta bilder eller videoer av landskap og omgivelser. Denne funksjonen må ikke brukes til å ta bilder eller videoer av enkeltpersoner eller registreringsskilt på biler

6.3.2.    Det er plass til opptil 148 bilder og 30 videoer (når dette antallet overskrides, slettes de eldste bildene og videoene automatisk og erstattes av nye) som lagres og oppbevares av DS ConnectedCAM™, som er aktivert underlagt din kontroll og eget ansvar. Når DS ConnectedCAM™ er aktivert, registrerer den reisene dine. Som nevnt i avsnitt 6.3.1 above må denne funksjonen ikke brukes til å ta bilder eller videoer av enkeltpersoner eller registreringsskilt på biler.

6.3.3.    I tilfelle visse hendelser oppstår, som for eksempel at du bråbremser eller kjører over en uventet fartsdump, lagres en video automatisk som fanger opp 30 sekunder før hendelsen og 1 minutt etterpå (vi henviser til en slik video i applisensen som “Hendelsesvideo”). Du kan hente ut hendelsesvideoer ved bruk av appen. Hendelsesvideoen kan ikke slettes direkte ved bruk av appen med mindre du bekrefter sletting av videoen etter å ha fått varsling om dette. Du kan også slette alle medier ved å installere DS ConnectedCAM™ på nytt, ved å trykke og holde inne de to knappene på kameraet. Denne funksjonen er beregnet for loggføring av tidsrommet og bestemte omstendigheter ved en hendelse, men er ikke beregnet for bruk i juridiske søksmål. Hvis den automatiske innsamlingen innebærer at det lagres bilder eller videoer som du ikke har juridisk tillatelse til å lagre, samtykker du i at du sletter disse umiddelbart.

6.3.4.    Automatisk deling av et øyeblikk underveis i reisen. Du kan lagre et bilde eller en video i appen ved å trykke på en av DS ConnectedCAM™-knappene (se diagrammet i brukerveiledningen for DS ConnectedCAM™ for mer detaljert informasjon.) Du kan konfigurere appen slik at den automatisk deler bilder tatt av DS ConnectedCAM™ i sosiale nettverk, Facebook og Twitter, eller via e-post. Denne konfigurasjonen må gjøres mens bilen er parkert. Bruk av DS ConnectedCAM™ og deling via appen, er underlagt din personlige kontroll og eget ansvar. Det er derfor ditt ansvar å sikre at du i alle tilfeller og før enhver bruk overholder følgende: juridiske begrensninger pålagt av veitrafikklovgivning og motorveilovgivning, bilderettigheter, beskyttelse av personopplysninger, beskyttelse av immaterielle rettigheter, og mer generelt juridiske begrensninger på bruk som gjelder for land der du bruker kjøretøyet. Denne funksjonen må ikke brukes til å ta bilder eller videoer av enkeltpersoner eller registreringsskilt på biler.

6.3.5.    Finne ut hvor bilen din er parkert. Forutsatt at smarttelefonen din er koblet til Wi-Fi i DS ConnectedCAM™, overføres de nyeste GPS-koordinatorene i DS ConnectedCAM™, samt dato og tidspunkt for kjøretøyets sist kjente GPS-posisjon, til smarttelefonen. Hvis du ønsker å bruke funksjonen for kjøretøyets posisjon, sendes GPS-koordinatorene for kjøretøyet til navigasjonsappen som er installert på smarttelefonen. Denne funksjonen hjelper deg (som fotgjenger) å finne omtrentlig posisjon for kjøretøyet på det tidspunktet du bruker funksjonen.

 1. IMMATERIELLE RETTIGHETER

7.1.    Denne appen er bare ment å gi personlig informasjon til forbrukere. Du har ikke rett til å bruke noen deler av dataene til kommersielle formål.

7.2.    Du har ikke rett til å bruke DS ConnectedCAM™-navnet eller bilder eller videoer knyttet til DS ConnectedCAM™-navnet til kommersielle formål

7.3.    Vi og våre leverandører beholder fullt eierskap til alle immaterielle rettigheter knyttet til appen (annet enn det som gjelder immaterielle rettigheter som du skaper i forbindelse med bilder eller videoer du samler inn med eller via appen eller DS ConnectedCAM™.

7.4.    Vær oppmerksom på at følgende gjelder for flere elementer i appen:

7.4.1.    De er beskyttet av opphavsrettlovgivning – dette kan inkludere koder, bilder, artikler, design, animerte sekvenser, digitale lyd- eller videoopptak som tilhører oss (eller våre leverandører).

7.4.2.    De er beskyttet av lover som gjelder design og modeller.

7.4.3.    De er beskyttet av varemerkelovgivning – disse omfatter “DS”-varemerket, varemerket som består av dobbel sjevron-logoen, det delvis figurative “PSA PEUGEOT CITROËN”-varemerket, samt varemerker som tilhører våre partnere eller innholdsleverandører.

Elementene som er beskyttet på denne måten, tilhører oss, våre datterselskaper og/eller partene som har gitt oss godkjenning til å bruke dem. Dermed vil følgende være forbudt, utover normal bruk som fremgår av denne applisensen (og eventuell bruk som reguleres av lovgivning): reproduksjon, representasjon, tilpasning, endring, inkludering, oversettelse eller markedsføring, helt eller delvis, ved bruk av hvilken som helst prosess, i alle former og på hvilket som helst medium (papir, digital osv.) av hele eller deler av appen.

7.5.    Hvis du ønsker å bruke appen på lovlige måter som du mener ikke henvises til i denne applisensen, må du kontakte oss på forhånd for å kontrollere at slik bruk uttrykkelig er tillatt, for å unngå risikoen for at du blir stilt ansvarlig ovenfor oss for potensielt ulovlig bruk.

 1. PERSONOPPLYSNINGER

1° Personal information

DS Automobiles er ansvarlig for behandling av alle personopplysninger som samles inn via Applikasjonen.

Informasjonen som kommuniseres direkte eller indirekte av Brukeren via Applikasjonen, er nødvendig for at applikasjonen skal fungere tilfredsstillende, eller for å oppfylle kravene og er beregnet på DS Automobiles, ethvert selskap som vil tilby en tjeneste for DS Automobiles-kontoen og/eller et selskap tilhører samme gruppe som DS Automobiles, eller dets potensielle partnere, hvis noen.

 

 • Data samlet inn via Applikasjonen:

For å benytte funksjonalitetene som er beskrevet i lisensen til Applikasjonen, samler Smarttelefonen og kjøretøyet inn følgende informasjon:

– Bilder og videoer av reisene dine, samt den siste innspillte GPS-posisjonen

Ved å godta disse bruksbetingelsene aksepterer brukeren at disse dataene samles inn og overføres til programmet.

 • Mål

Dataene som samles inn av DS Automobiles, behandles for å overføre informasjon fra kameraet til smarttelefonen via applikasjonen.

 • Geolokasjon

Brukeren er informert om at bruken av programmet krever innsamling av geolokasjonsdata. Brukeren har imidlertid muligheten til å deaktivere smarttelefonens geolokaliseringsenhet når som helst og/eller slette historien til applikasjonen. Brukeren er informert og godtar at i tilfelle at smarttelefonens geolokaliseringsenhet er deaktivert, vil funksjonene beskrevet i artikkel 1 ikke være tilgjengelige.

For de ovennevnte formål må DS Automobiles kanskje overføre informasjonen ovenfor til andre medlemsland eller ikke-medlemmer av EU som garanterer et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. I dette tilfellet er alle nødvendige tiltak truffet for å unngå å skade på Brukeren.

 

I henhold til lov nr. 78-17 av 6. januar 1978 om databehandling, filer og friheter, endret, har hver Bruker rett til tilgang og rettelse av opplysninger om ham, samt om rett til å motsette seg behandling av slik informasjon. Denne rett kan utøves med DS Automobiles ved å sende til: Joachim.valstad@bos.no. Du kan også definere skjebnen til dataene dine etter døden.

 

 • Tredjeparter

Brukeren påtar seg på eget ansvar å informere enhver person som bruker kjøretøyet eller finner sted ombord på kjøretøyet i samlingen og behandlingen av geolokasjonsdata, bilder og videoer av DS ConnectedCAM, søknad. Derfor bekrefter du at når slike data er samlet og behandlet, har du fått samtykke fra noen tredjepart. Hvis du ikke har fått samtykke fra tredjepart ombord på kjøretøyet, må du deaktivere geolocation og ikke bruke DS ConnectedCAM eller Applikasjonen.

 

2° Cookies

Brukeren er informert om at data samles inn via automatisk sporing, eller installasjon av informasjonskapsler, av DS ConnectedCAM app eller av noen av sine partnere eller tjenesteleverandører som tilbyr tjenester fra applikasjonene.

Informasjonskapsler er informasjonfiler som er lagret i en dedikert plass på harddisken til en terminal (datamaskin, nettbrett, mobiltelefon eller annen Internett-optimalisert enhet) når du leser innhold på Internett. Disse informasjonskapslene inneholder ikke personlig informasjon. Disse informasjonskapslene og andre sporstoffer brukes til analytiske formål og for riktig bruk av tjenestene som tilbys fra programmene, spesielt for følgende formål: analytiske formål

Brukeren kan deaktivere sending av informasjonskapsler ved å endre innstillingene til nettleseren sin. All informasjon om Cookies.

 1. SIKKERHET

9.1.    Av sikkerhetsårsaker må kobling mellom smarttelefon og appen bare foretas når kjøretøyet er parkert.

9.2.    Du må overholde all helse- og sikkerhetslovgivning, veitrafikklovgivning og annen lovgivning når du bruker appen. Dermed må du ikke bruke visse funksjoner i DS ConnectedCAM™ og appen som vil være forbudt ved lov mens du kjører. Det er ditt ansvar å gjøre deg kjent med gjeldende lovgivning, for å sikre at du er klar over hvilke funksjoner som ikke kan brukes mens du kjører.

 1. ANSVAR

10.1.    Når du bruker appen, må du ikke utføre aktiviteter som er sannsynlig å kunne føre til at appen eller eventuelle relaterte tjenester utsettes for datavirus. Du må også forsikre deg om at du ikke foretar deg noe som kan ha negativ påvirkning på bruken av appen, eventuelle servere eller eventuelle tjenester som er tilgjengelige via appen.

10.2.    Du må forsikre deg om at du ikke foretar deg noe som kan utgjøre brudd på eventuelle lover eller brudd på rettigheter tilhørende tredjepart. Påse at du har lest viktig informasjon i avsnitt 5.5, 5.6, 5.7, 6 og 9.

10.3      Det er viktig at du ikke foretar deg noe som kan ha negativ påvirkning på vårt omdømme eller våre tjenester, eller på omdømmet eller tjenestene tilhørende våre konsernselskaper, forhandlere, tjenesteleverandører og kunder.

10.4.    Selv om vi benytter rimelige antivirustiltak i våre systemer, må du påse at du har rimelig antivirus- og sikkerhetsprogramvare på smarttelefonen og andre enheter som kommuniserer med appen og smarttelefonen, da vi ikke kan garantere at appen eller dens tjenester vil være fri for virus. Som et resultat av dette finnes det alltid en risiko for tap av og skade på data på smartelefonen og annet utstyr som du bruker med appen eller smarttelefonen. Vi vil dermed ikke være ansvarlige ovenfor deg for eventuelle virus eller tapte eller skadede data som oppstår som følge av bruken av appen eller dens tilknyttede tjenester. Du må derfor ha tilstrekkelig daglig sikkerhetskopi av programvare, filer og data, i tilfelle dataene går tapt eller blir skadet, eller blir infisert av et datavirus.

10.5.    Du godtar og samtykker i at du har det hele og fulle ansvar for bruk av DS ConnectedCAM™ og appen.

10.6.    Vi og våre konsernselskaper skal ikke holdes ansvarlig ovenfor deg for eventuelle tap som oppstår på bakgrunn av skade, infeksjon eller ødeleggelse av enhetene, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle tap av data eller programvare, eller økonomiske tap som oppstår som følge av bruk av Citroën ConnectedCAM™ eller appen eller andre apper som er installert på smarttelefonen.

10.7.    Vi har ikke noe ansvar i tilfelle din eller dine tredjeparters ulovlige eller feilaktige bruk av appen, DS ConnectedCAM™ eller informasjon som mottas eller sendes via DS ConnectedCAM™ eller appen.

10.8.    Tilsvarende skal vi ikke holdes ansvarlig for feil i kommunikasjonsnettverk som påvirker tilgang til DS ConnectedCAM™ eller appen, eller for at DS ConnectedCAM™ eller appen er helt eller delvis utilgjengelig, inkludert, men ikke begrenset til, feil som er forårsaket av telekommunikasjons- eller mobilnettverkoperatøren, eller for overføringsfeil eller problemer knyttet til overføringssikkerhet, eller for feil på smarttelefonen eller mobiltjenester.

10.9.    Selv om vi leverer kommunikasjon mellom appen og enkelte tredjeparttjenester innen sosiale medier og e-posttjenester, gir vi ingen garantier for at vi vil fortsette å levere slik kommunikasjon, eller at slik kompatibilitet vil fortsette hvis vi oppdaterer våre, eller hvis tredjeparter oppdaterer sine, programvarer, tjenester eller systemer.

10.10.   Du må gjøre deg kjent med de sosiale medienettstedene og deres tilknyttede tjenester som appen kan kommunisere med. Slike sosiale medienettsteder og deres tilknyttede tjenester leveres av tredjeparter (og vi gir ingen støtte til eller anbefaling av slike nettsteder og tjenester). Du må derfor avgjøre om slike sosiale medienettsteder og deres tilknyttede tjenester (og deres vilkår og betingelser og personvernerklæringer) er egnet for ditt bruk, da din bruk av disse skjer på eget ansvar og egen risiko.

10.11.    Siden vi leverer denne appen gratis og for fritidsformål, gir vi ikke noen garantier for appens oppetid eller tilgjengelighet. Videre godtar du at det kan oppstå opphør i appens tilgjengelighet.

10.12.    Du samtykker i at overføring av data via Internett ikke er garantert å være sikker, noe du må tenke på når du bruker appens funksjoner.

10.13.    Vi er ikke ansvarlige for eventuelt tap eller skade som ikke kan forutses. Tap eller skade kan forutses hvis det enten er åpenbart at det vil oppstå, eller både du og vi på tidspunktet for inngåelse av kontrakten visste at det kunne oppstå.

10.14.    Vi er ikke ansvarlige for forretningstap. Vi leverer appen og tilknyttede tjenester bare for personlig og privat bruk. Dermed har vi ikke noe ansvar ovenfor deg for eventuelle tap av fortjeneste eller virksomhet, forstyrrelser i forretningsdrift eller tap av forretningsmuligheter.

10.15.    Vi leverer ikke appen for bruk i forbindelse med forsikringskrav eller som bevismateriale, eller for beskyttelse mot tyveri, skade eller tap.

10.16.    Hvis vi blir funnet ansvarlig for eventuelle tap som ikke er ekskludert eller begrenset i henhold til lov, og i tilfeller der vi lovlig kan begrense vårt ansvar ovenfor deg, er vårt ansvar begrenset til totalt 500 kr (femhundrekroner), for å reflektere at denne appen leveres kostnadsfritt til deg. Hvis du mener at din bruk av appen kan føre til at du taper mer enn dette beløpet, må du ikke bruke appen.

10.17.    Vi vil verken ekskludere eller begrense vårt ansvar ovenfor deg, basert på informasjon i applisensen eller på andre måter, i tilfeller der det vil være ulovlig å gjøre det. Følgelig verken ekskluderer eller begrenser vi vårt ansvar for dødsfall eller personskade som forårsakes av uaktsomhet fra vår side eller fra våre medarbeidere, agenter eller underleverandører, for svindel eller svindelaktig feilinformasjon, eller for brudd på dine juridiske rettigheter knyttet til appen der slike tap ikke er tillatt ekskludert eller begrenset i henhold til lovgivning.

 1. SUSPENSJON ELLER OPPHØR AV TILGANG TIL APPEN

11.1.    Vi har når som helst rett til å suspendere eller stoppe din tilgang til appen, midlertidig eller på permanent basis, hvis:

11.1.1.    vi ikke lenger kan levere appen eller tilknyttede tjenester (vi annonserer dette enten via appen eller på vårt nettsted eller via e-postvarsel til deg)

11.1.2.    du ikke overholder vilkårene i applisensen (du mottar e-postvarsel i tilfelle vi suspenderer eller stopper tilgangen til appen)

11.1.3.    vi må foreta vedlikehold av appen eller dens tilknyttede tjenester eller infrastruktur

11.1.4.    vi må oppdatere appen for å reflektere endringer i relevant lovgivning eller krav fra myndigheter

11.2.    Hvis tekniske årsaker gjør at appen blir utilgjengelig over lengre tid, vurderer vi hvorvidt dette skal kommuniseres enten via appen, på vårt nettsted eller via e-postvarsel til deg.

11.3.    Du kan selvfølgelig når som helst slutte å bruke appen. Du kan også når som helst avslutte din applisenskontrakt med oss ved å slette appen fra alle dine smarttelefoner (slik at du ikke lenger kan bruke appen eller noen av dens tilknyttede tjenester) og informere oss skriftlig eller via e-post ved bruk av kontaktopplysningene angitt i avsnitt 2

 1. OPPDATERINGER

12.1.    Vi kan fra tid til annen levere oppdateringer av appen. Slike oppdateringer kan inneholde forbedringer i funksjonalitet, ytelse, kompatibilitet, pålitelighet eller sikkerhet.

12.2.    Vi kan også endre applisensen og vår personvernpolicy slik den gjelder for appen, ved å gi deg varsel på forhånd om oppdaterte vilkår. Slike endringer kan gjøres av årsaker som blant annet endringer i appens funksjoner, overholdelse av lovgivning eller endringer i vår driftsmodell. Hvis du ikke ønsker å godta de oppdaterte vilkårene, kan du opphøre å bruke appen på dette tidspunktet og avslutte kontrakten med oss ved å følge fremgangsmåten i avsnitt 11.3

 1. YTTERLIGERE VIKTIGE VILKÅR

13.1.    Vi kan overføre denne kontrakten til en annen part. Vi kan overføre våre rettigheter og vårt ansvar i henhold til applisensen, til en annen organisasjon (dette påvirker imidlertid ikke dine rettigheter eller forpliktelser). Vi vil alltid informere deg på forhånd om slik overføring hvis dette skulle skje (enten ved et generelt varsel på nettstedet eller varsel via appen eller e-post). Hvis du har innvendinger mot den foreslåtte overføringen, kan du når som helst kontakte oss for å avslutte kontrakten før overføringen skjer, ved å følge fremgangsmåten i avsnitt 11.3.

13.2.    Du kan ikke overføre rettighetene dine til noen andre. Appen er bare ment for din personlige bruk. Dermed kan ikke applisensen overføres av deg til noen andre. Du er klar over at appen leveres kostnadsfritt til deg, så hvis du ikke lenger ønsker å bruke appen, kan du avslutte kontrakten din med oss ved å følge fremgangsmåten i avsnitt 11.3

13.3.    Ingen andre har rettigheter i henhold til denne kontrakten. Kontrakten er mellom deg og oss. Ingen andre har rett til å håndheve noen vilkår i denne kontrakten.

13.4.    Hvis det oppstår forsinkelser i vår håndheving av denne kontrakten, kan vi fremdeles håndheve den på et senere tidspunkt. Hvis vi ikke umiddelbart krever at du foretar deg noe du er forpliktet til å gjøre i henhold til disse vilkårene, eller hvis vi venter med å iverksette tiltak mot deg ved brudd på denne kontrakten, betyr ikke dette at du ikke må foreta deg disse tingene eller at vi ikke kan iverksette tiltak mot deg på et senere tidspunkt.

 

 1. Artikkel 1

14.1.    IOS Telefoner

Finn min bil funksjonen vil ikke fungere

Autoshare-funksjonen vil ikke være tilgjengelig når programmet kjører i bakgrunnen

14.2.    Android Telefoner

Finn min bil funksjonen vil ikke fungere